Opis Simple Lockout Lockout-a

Brave prekidača su vrsta uređaja za zaštitu električne energije, a naročito odnosi se na vrstu koja se koristi da spreči prekidač pogrešno funkcionisanje brava, a prekidač može da zatvori, učita i otvori struju petlje, pod normalnim uslovima i može da zatvori , u propisanom vremenskom periodu i usled nenormalnog stanja strujnog kola (uključujući i uslove kratkog spoja) pod trenutnim prekidačima.