Opći postupak za isključenje isključenja

Opći postupak za zaključavanje

Potvrdi potvrdu testa

Slab otvor, potvrdite da je dosada izolirana;

Pridržavajte se pokazivača tlaka ili pokazivača stranice kako biste potvrdili da je energija ili dosada izolirana;

Vizualno potvrdite prekidač ventila, komponenta je isključena i rotirajuća oprema prestala se rotirati;

Za izloženost električnim opasnostima provjerite je li kabel za napajanje isključen. Sve brave moraju biti fizički isključene i testirane bez napona.

Kada to uslovi dozvoljavaju, teritorijalne jedinice testiraju opremu u prisustvu operatera.

Pritisnite tipku za pokretanje ili prekidač kako biste bili sigurni da oprema više ne radi. Tijekom testiranja treba zaštititi sva ograničenja (poput blokade) koja mogu spriječiti pokretanje ili kretanje uređaja.

Ispitivanje električnom olovkom itd.

Ako se utvrdi da je izolacija nevaljana, teritorijalna jedinica mora poduzeti odgovarajuće mjere da osigura sigurnost operacije.

Obje strane potvrđuju.


Predaja opreme:

Međutim, teritorijalna jedinica i osoba odgovorna za operaciju potvrđuju da energija i materijali nisu izolirani i da su poduzete sigurnosne mjere prije operacije.

Prihvatanje na licu mjesta:

Nakon završetka operacije, teritorijalna jedinica i operativna jedinica trebaju potvrditi da su energija i materijali izolirani ili uklonjeni. Prihvatanjem procesnog osoblja.