Postupak kontrole energije opasnosti

Postupak kontrole energije opasnosti

Opšti zahtjevi

Ukupni kritični element cjelokupnog programa opasne energije je formulacija postupaka. Svaka jedinstvena grupa strojeva ili strojeva mora razviti i dokumentirati detaljne postupke za kontrolu opasne energije tijekom održavanja ili održavanja. Ovi postupci se postavljaju i objavljuju ili su na drugi način dostupni ovlaštenom osoblju na pregled i upotrebu.

Kada radionica ili fabrika imaju više strojeva iste vrste ili više od jednog sistema ili proizvodne linije, sve mašine također mogu usvojiti jedan program.

Ako stroj ima samo jedan izvor energije i može se lako identificirati i izolirati, nisu potrebni nikakvi pisani postupci.

Elementi postupaka kontrole

Opasni postupci kontrole energije trebali bi jasno i konkretno dati zahtjeve za efikasnom izolacijom strojeva. Postupak uključuje sve sljedeće;

Identifikacija stroja;

Popis svih potrebnih uređaja za izolaciju energije i lokacija

Specifičan proceduralni korak za isključivanje, izoliranje, blokiranje, popravljanje ili oslobađanje skladištene ili viška energije;

Specifični koraci za postavljanje i uklanjanje uređaja za zaključavanje;

Provjerite jesu li ispunjeni posebni zahtjevi za izolaciju i invalidnost.