Zaključavanje električne opreme

Zaključavanje električne opreme

Lično zaključavanje električne opreme.

Prilikom održavanja električne opreme, operator električne opreme mora izvršiti zaključavanje i popis. Kada je potrebno da se prekine održavanje druge opreme, uključena električna oprema će se zaključati i popisati od strane operatera električne opreme, ali ključ mora biti zaključan u zbirnoj kutiji zaključavanja na teritoriji.

Električna oprema je zaključana.

Kad se usvoji kolektivno zaključavanje, ključ se ubacuje u okvir kolektivnog zaključavanja, a osoblje za održavanje električne opreme zaključava okvir za zajedničko zaključavanje. Nemate uvjet zaključavanja ormarića s električnim prekidačem, ključa sklopke kao sklopke kolektivnog ključa, zaključajte u kutiji kolektivnog zaključavanja, prebacite vrata ormara na znak upozorenja.

Uputstva za izolaciju električne opreme.

Glavni prekidač napajanja glavno je mjesto zaključavanja opreme za električni pogon, a priključena upravljačka oprema poput prekidača za pokretanje / zaustavljanje polja ne može se koristiti kao točka zaključavanja. Ako je napon niži od 220 V, a napajanje je povezano utikačem, izvucite utikač može se smatrati učinkovitom izolacijom, kao što utikač nije na vidokrugu osoblja, mora biti zaključan u utikaču ili kotiranje Ako krug KORISTI način napajanja osigurača / releja na upravljačkoj ploči i ne može se zaključati, osigurač mora biti uklonjen i znak "opasan / zabranjen rad" mora biti obješen.