Tagout zaključavanja - Upravljanje znakovima upozorenja

Lockout tagout - upravljanje znakovima upozorenja

Znakovi upozorenja moraju biti dizajnirani tako da se značajno razlikuju od drugih naljepnica i moraju navesti ime zaposlenika, datum zaključavanja i razlog. Znakovi upozorenja trebaju udovoljavati zahtjevima okruženja i perioda brave.

Znak upozorenja ne smije se koristiti u druge svrhe osim za označavanje točke izolacije.


Oznaka zaključavanja - upravljanje ključevima

Rezervni ključ čuva osoba zadužena za teritoriju. Nijedna druga osoba neće imati pristup rezervnom ključu.

Rezervni ključ može se upotrijebiti samo u slučaju nenormalnog otključavanja. Može se provesti samo nakon što ga odobri odgovorna osoba teritorijalne jedinice ili njegova ovlaštena osoba.

Strogo je zabranjeno sastaviti rezervni ključ bez odobrenja. U posebnim okolnostima, odobrava ga osoba zadužena za teritoriju i ispunjava se obrazac za prijavu. Rezervni ključ mora biti vraćen na dužnost.