Proces i sadržaj projekta

Proces i sadržaj projekta

Faza pripreme projekta

1. Komunicirajte i brojte radno opterećenje na licu mjesta i potvrdite opremu za uzorke.

2. Uspostavite tim, odaberite odgovornu osobu i relevantno ovlašteno osoblje.

3. Uspostavite projektni tim za savjetovanje, osnovnu obuku i uspostavite loto sistem korporativne kulture.

Faza izvršenja projekta

1. Procjena rizika relevantnih operativnih aktivnosti.

2. Izrada sheme upravljanja zaključavanjem energije, identifikacija i kalibracija opasnih energetskih tačaka i dijagram energetskog rasporeda.

3. Pripremite upute za rad za zaključavanje energije.

4. Posebna obuka, ovlašćena obuka i procena.

Faza pregleda projekta

1. Operativni pregled ovlaštenog osoblja.

2. Provjerite upute za rad i postupak rada.

3. Provjerite alternativni način zaključavanja i uvrštavanja u listu.

4. Upravljanje situacijom zaključavanja na licu mesta.

Faza evaluacije projekta

1. Dizajn smjernica za revizijske standarde i različite popisne postupke.

2. Pregledajte konačnu realizaciju projekta sa kupcima stranke a.

3. Rezimirajte implementaciju i predložite Prijedloge za poboljšanje.

Potencijalni rizici i nesigurnosti

S obzirom na nedovoljnu promociju energetske izolacije i slabu osnovu energetske izolacije, potrebno je vrijeme da se upoznamo s operativnim sustavom za pokretanje.

Opća ideja promocije energetske izolacije:

Potvrdite pilot jedinicu

Izvršiti vezan rad na uzorcima

Postupno ga promiču pilot jedinice

Potpuna primena energetske izolacije

Provjerite ažurirane i potpune specifikacije