Safety Tag

Tokom inspekcije i popravke mehaničke opreme, snaga mora biti prekinuta (sa očiglednom tačkom isključenja), a oznaka ploča "čovekovog rada i bez zatvaranja" mora biti obešena. Znak mora biti potpisan zajednički od strane relevantnih radnih mjesta i zabeležen u centralnoj kontrolnoj sobi.

U daljinskom radu pod uslovom požarnog ili požarnog dejstva pogođena mora da ima nekoga ko treba da se brine, ako je rad na izmeni završen, s druge strane odrediti odgovorne osobe, potpisati primopredaju i popuniti zapise o prijemu, proveriti popravke nakon što je sigurnosna provjera potvrđena na listi, može ukloniti isporučenu opremu za opremu za pripadajuće osoblje.

Mehanička oprema u normalnom radu i prekidač za napajanje mora biti označena sa oznakom "oprema je dozvoljena" i znak "bez vuče" i određeno lice

U opasnom dijelu koji lako dovodi do nesreće, kao što je povreda davljenja, opekotina, strujnog udara itd., Treba da ima očiglednu poziciju da visi odgovarajuću ploču signala (kao kada se radi, zabranjuje dodavanje ulja, zabranjuje prelazak, pazite dobiti strujni udar), kako bi podsetili radnika da spreči nesreću