Da biste dovršili otključavanje

Da biste dovršili otključavanje

Potvrdite završetak radova na održavanju - - otključavanje i demontaža osoblja za održavanje - - obavještenje o održavanju izvora topline procesa je završeno - - provjera i prihvat osoblja za obradu - - otključavanje i demontaža procesnog osoblja.


Otključavaju beleške - lične brave

Otključavanje bi se trebalo temeljiti na principu rješavanja kolektivne brave nakon pojedinačne brave.

Nakon što operater dovrši operaciju, obratite se ličnoj bravi. Nakon potvrde da su svi operatori oslobodili ličnu bravu, čuvar teritorijalne jedinice oslobodit će ličnu bravu

Držač zaključavanja teritorijalne jedinice mora biti zadnji koji je uklonio bravu iz osobne brave.

Otključavaju beleške - kolektivno zaključavanje

Prilikom dizajniranja izolacije električnog i instrumentnog instrumenta, teritorijalne jedinice će dostaviti kolektivne ključeve za zaključavanje stručnjacima koji rade na instrumentima i instrumentima koji će otključati brave.

Operateri uklanjaju pojedinačne brave iz kolektivnih ormara.

Kada se uklone sve građevinske jedinice brave, završavaju se radovi na popravcima i održavanju.

Nakon što potvrdi da oprema i sistem ispunjavaju radne uslove, teritorijalna jedinica će otpustiti kolektivnu bravu na licu mjesta prema popisu oznaka za zaključavanje.

Osoba zadužena za teritorijalnu jedinicu je posljednja osoba koja je riješila kolektivnu kutiju zaključavanja.