Izbor ugla ventila

1. Trebali birati mrežni sistem sa dovoljnom ekonomskom snagom i stabilnošću kako bismo garantovali servis i servis nakon prodaje i izbjegli sporove izazvane problemima kvaliteta proizvoda.

2. Ventil se može podijeliti na kuglični ventil, leptir ventil, kapilarni ventil, rotacioni ventil i sl. Zbog toga, pri izboru brave ventila, trebate znati i vrstu ventila koji vam je potreban.

3. Ključevi klipa mogu biti izabrani iz različitih materijala. Izaberite odgovarajuće brave prema okolini koje koriste brave, kao što su zračna suha vlažnost, visoka temperatura i otpornost na kiseline i alkalije.

4. Pogledajte sigurnosne standarde. Postoje strogi standardi za hardverske brave u zemlji i inostranstvu.

5. Veličina ventila: različiti ventili uzimaju u obzir različite veličine. Odaberite odgovarajuće brave ventila.

6. Proverite da li su etiketa i oznaka paketa za zaključavanje ventila završeni (uključujući standard proizvoda za proizvod, naziv, naziv proizvođača, adresu i datum proizvodnje) i da li je paket čvrst i da li je opis u skladu s proizvodom i da li je pažljivo sprečiti preteranu i nedoslednost sa činjenicom.

7. Izaberite proizvođača brenda sa dobrom servisnom uslugom i utvrdite da se šema zaključavanja i listinga može izabrati profesionalnim smernicama.