Šta je to bloško telo?

Telo brave je glavno telo zatvarača za montažu sigurnosne ključavnice, a svi dijelovi su uključeni i biće blokada na veliko

Otvor za zaštitnu marku, rupicu za grede, jezgru, otvoru za kapanje, rupicu za grede, rupicu za metak i rupicu na bušilici su bušeni na tijelu za zaključavanje sigurnosne ključavnice, a ove rupe se uglavnom koriste za koordiniranje sa odgovarajućim delovima.